Pravidla cookies

Provozovatelem webových stránek www.exeltis.com, resp. jejich českého znění (dále jen „stránka“) je společnost Exeltis Czech s.r.o., IČ: 248 12 340, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176545, která je rovněž správcem osobních údajů (dále jen „EXELTIS“).

V tomto dokumentu Pravidla cookies (dále jen „pravidla“) je popsán způsob nakládání s cookies na stránce, s tím související zpracování údajů a přehled práv uživatele stránky ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) a ve smyslu nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Veškeré informace o zpracování osobních údajů, včetně kontaktu na správce, jsou podrobně vysvětleny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném zde.

Co jsou cookies?

Cookie je malé množství dat odeslané ze stránky a uložené ve webovém prohlížeči uživatele ve chvíli, kdy uživatel prohlíží tuto stránku, což umožňuje zjistit předchozí aktivitu (Wikipedie).

Účel využití cookies se liší dle jednotlivých typů cookies:

 • nezbytné cookies – bez těchto cookies není možné stránku zobrazit a využívat, tyto cookies není možné vypnout;
 • echnické cookies – zajišťující funkce stránky, ale stránky lze bez nich omezeně využívat; dále tyto cookies poskytují informace pro statistické účely.
 • marketingové cookies – zajišťují zobrazování relevantní reklamy, tzv. remarketing.

Více o cookies:

Cookies používaná společností EXELTIS

Naše webová cookies jsou spojena pouze s anonymním uživatelem a Vaším počítačem. Tato cookies nikdy nebudou použita k poskytování nebo shromažďování osobních údajů.

V každém případě zde naleznete pokyny pro nejoblíbenější stolní a mobilní prohlížeče.

Nezapomeňte, že zakázání nebo blokování cookies z této webové stránky může mít za následek ztrátu funkcí nebo nedostupnost některých služeb.

Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/, kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies.

Cookies používaná společností Exeltis

Naše webová cookies jsou spojena pouze s anonymním uživatelem a vaším počítačem. Tato cookies nikdy nebudou použita k poskytování nebo shromažďování osobních údajů.

Google Analytics cookies (__utma, __utmb, __utmc, __utmz)

 • Tato čtyři cookies jsou používána službou Google Analytics pro shromažďování různých informací o navigaci uživatele na naší stránce. Účelem je sběr informací o návštěvnosti naší stránky a také, na základě informace od třetí strany, pro odhad skupin návštěvníků naší stránky (např. pohlaví, věková kategorie).
 • Rozsah sběru dat skrze tyto cookies je poloha zařízení uživatele (město), druh zařízení, IP adresa, prohlížené stránky, operační systém zařízení uživatele a podrobnosti o jeho návštěvě (čas, zobrazení stránky atd.). Tyto údaje jsou následně anonymizovány.
 • Takto získané údaje jsou následně uchovány po dobu životnosti cookies, tedy maximálně po dobu 13 měsíců).
 • Právní titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas je dobrovolný, uživatelé jej mohou kdykoliv odvolat. Bez udělení souhlasu nebo po jeho odvolání nebude ve zpracování pokračováno. Kromě blokování těchto cookies v prohlížeči mohou uživatelé také použít tento doplněk Google pro zablokování Google Analytics během prohlížení.
 • Příjemcem údajů (třetí stranou) je společnost Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
 • Údaje jsou dále předávány mimo EU, a to společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043 USA. Bezpečnost údajů je zajištěna štítem EU-USA na ochranu soukromí.
 • Více informací o cookies od Google Analytics naleznete na stránkách společnosti zde.

Seznam remarketing

 • Tyto cookies jsou využívány pro získání informací o návštěvě webu a prohlížených stránkách službou Sklik.
 • Rozsah sběru dat skrze tyto cookies je identifikátor cookie a podrobnosti o návštěvě (čas, zobrazení stránky atd.). Tyto údaje jsou následně anonymizovány.
 • Takto získané údaje jsou následně uchovány po dobu životnosti cookies, tedy maximálně po dobu 13 měsíců).
 • Právní titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas je dobrovolný, uživatelé jej mohou kdykoliv odvolat. Bez udělení souhlasu nebo po jeho odvolání nebude ve zpracování pokračováno. Kromě blokování těchto cookies v prohlížeči mohou uživatelé také použít tento doplněk Google pro zablokování Google Analytics během prohlížení.
 • Právní titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas je dobrovolný, uživatelé jej mohou kdykoliv odvolat. Bez udělení souhlasu nebo po jeho odvolání nebude ve zpracování pokračováno.
 • Příjemcem údajů (třetí stranou) je Seznam.cz, a.s.
 • Více informací o cookies od Seznam naleznete na stránkách společnosti zde.

Nezbytná cookies stránky (_ga)

 • Tato cookies používá stránka, takže ji lze navštívit – zajišťují jednotlivé služby související se stránkou a jejími jednotlivými funkcemi.
 • Právní titulem pro tento účel je plnění smlouvy. Bez zpracování údajů získaných prostřednictvím těchto cookies není možné stránku využívat.

Práva uživatele, blokování a mazání cookies

Webové prohlížeče mohou být konfigurovány různými způsoby tak, aby se vypořádaly s cookies, tedy umožňují uživatelům zamítnout je nebo je smazat po ukončení prohlížení. Vyhledejte soubory nápovědy Vašeho prohlížeče a získejte další informace o tom, jak změnit nastavení, nebo se obraťte na vývojáře.

V každém případě zde naleznete pokyny pro nejoblíbenější stolní a mobilní prohlížeče:t

 • Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer a Safari;
 • IOS, Android, Blackberry a Windows Phone.

Prostřednictvím nastavení prohlížeče je udělen souhlas s ukládáním cookies a může být tedy stejnou cestou také odvolán. Souhlas, který jste EXELTIS, jakožto správci, dobrovolně udělil, je možné kdykoliv odvolat. Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, tak proti němu můžete podat námitky. Nezapomeňte, že zakázání nebo blokování cookies z této stránky může mít za následek ztrátu funkcí nebo nedostupnost některých služeb.

Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/, kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech s ním souvisejících, včetně vysvětlení způsobu, jak tato práva uplatnit, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde.

Dodatečné poznámky

 • Ani tato stránka ani její právní zástupci nejsou odpovědní za obsah nebo přesnost zásad ochrany osobních údajů třetích stran, které mohou být uvedeny v těchto pravidlech.
 • Webové prohlížeče jsou nástroje odpovědné za ukládání cookies a z toho důvodu stránky musíte uplatnit svoje práva na jejich odstranění nebo deaktivaci prostřednictvím jejich nastavení. Ani tato stránka ani její právní zástupci nemohou zaručit správné nebo nesprávné zacházení s cookies výše uvedenými prohlížeči.
 • V některých případech je nutné nainstalovat cookies tak, aby si prohlížeč zapamatoval rozhodnutí nepřijmout je.
 • Pro cookies od služby Google Analytics ukládá společnost cookies na servery ve Spojených státech a souhlasí, že je nebude sdílet s třetími stranami kromě případu, kde je to nutné pro fungování systému, nebo když je to vyžadováno zákonem za tímto účelem. Podle společnosti Google neukládá IP adresu uživatele. Google Inc. je společnost zapojená do Dohody o ochranném štítu (Privacy Shield), která zaručuje, že s veškerými přenesenými daty bude zacházeno se stejnou úrovní ochrany jako podle účinné evropské právní úpravy. Podrobné informace o této záležitosti naleznete na tomto odkazu. Informace o použití cookies společností Google viz tento odkaz.
 • V případě jakýchkoliv pochybností nebo otázek týkajících se těchto pravidlech se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce v části „Popovídáme si?“.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 12. 2019.

Platná a účinná verze těchto pravidel je vždy zobrazena na stránce a je Vám umožněna jejich archivace a reprodukce. Tato pravidla mohou být kdykoliv aktualizována či změněna. Nové znění je účinné zveřejněním. Jste povinni se vždy seznámit s aktuálním zněním pravidel.