Výzkum a vývoj

Working today for the health of tomorrow

Naše poslání
  • Poskytovat pokročilé a lepší řešení pro pacienty, rodinné příslušníky, lékaře a obecně pro společnost.
  • Rozvíjet postupy v léčbě onemocnění.
  • Hledat řešení potřeb pacientů a zdravotního personálu.
  • Přetvářet naše znalosti do nových léčebných postupů.
  • Pochopit potřeby pacientů a lékařů, a provádět výzkum v prioritních oblastech, ve kterých máme zkušenosti.
  • Zlepšovat naše schopnosti objevovat a vyvíjet nové léky prostřednictvím partnerství a spolupráce našich výzkumníků, lékařů a výzkumných center.
Centra výzkumu a vývoje
“Znalosti jsou klíčovým faktorem pro náš rozvoj a plnění našich závazků pro zdraví a životní pohodu lidí”

Výzkumné aktivity Exeltis jsou rozvíjeny ve spolupráci s výzkumným potenciálem skupiny Insud Pharma. Prostřednictvím našich poboček rozmístěných po celém světě a podnikovým výzkumným centrem LadeePharma Research Institute (LPRI), dochází k vývoji nových produktů od prvotní fáze až po jejich konečné schválení.

Takto aktivní spolupráce a postavení umožňuje společnosti Exeltis vytvářet a vylepšovat rozmanité portfolio projektů.

Mapa spolupráce
Exeltis
výzkum a vývoj
Výzkumné schopnosti a dovednosti skupiny Insud Pharma.
Oddělení výzkumu: ženské zdraví, pneumologie a dermatologie.
Výzkumné zdroje poboček Exeltis.
Ladee Pharma Research Institute  (LPRI).
Pružná organizace specializující se na zdraví žen se schopnostmi zkoumat a řešit problémy i v ostatních léčebných oblastech. LPRI má k dispozici vyvážené produktové řady v různých fázích vývoje.